Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

THÔNG BÁONgày 20/9/2013, blogger Nhất Nam nhận được thư mời ký tên tham gia Tuyên bố-Về thực thi quyền dân sự và Chính trị của nhóm xưng danh người khởi xướng Phong trào Dân sự và Chính trị (blog:diendanxahoidansu.blogspot.com). Thoạt đầu, Nhất Nam tỏ lòng hân hoan, thầm thán phục nhóm khởi xướng, bất kể họ là ai, miễn có tâm với đất nước, thán phục hơn khi có tới 108 vị là văn nghệ sĩ, trí thức lớn của dân tộc, có những người tham gia hầu hết tuyên bố/tuyên cáo/kháng thư trước đó. Tuy nhiên, khi xem xét nội dung Tuyên bố, Nhất Nam tâm trạng đi từ bất ngờ, hồ hởi đến thất vọng, rồi…hoài nghi?

Vì lẽ!
Thứ nhất, về thành phần tham gia gồm 72 trí thức ký tên Kiến nghị 72 và đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ lớn, những người trước kia chưa “ngồi cùng mâm”. Thành phần đông đảo, nhưng chứa đựng nhiều xu hướng chính trị, khó đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu.
Thứ hai, xét về nội dung bản tuyên bố quá nhẹ nhàng, xu nịnh chính quyền “ĐCSVN, với vị trí là đảng đang cầm quyền, tự nhận vì nước vì dân, phải có trách nhiệm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đó một cách chủ động, mở đầu bằng việc sửa đổi Hiến pháp”. Tuyên bố chấp nhận/thừa nhận sự lãnh đạo của ĐCSVN như “mệnh lệnh”, trong khi đó thực tế tại Hiến pháp 1992 quy định ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Như vậy, giả định Tuyên bố của nhóm khởi xướng khi có đi vào thực tiễn, không thể giải quyết căn cơ tình hình dân chủ tại Việt Nam.
Thứ ba, chưa thấy tính tính xung kích, Kiến nghị 72 thể hiện quyết tâm xây dựng nhà nước theo thể chế tam quyền phân lập, nhiều đảng phái chính trị cùng tồn tại, thì Tuyên bố của nhóm khởi xướng chấp nhận là lực lượng của ĐCSVN, đây là sự thụt lùi về dân chủ.
Nhất Nam trân trọng lời đề nghị của nhóm khỏi xướng Phong trào Dân sự và Chính trị, xét thấy Tuyên bố của quý vị không phù hợp với quan điểm chính trị của bản thân.
Do đó, blogger Nhất Nam tuyên bố không ký tên tham gia Tuyên bố-Về thực thi quyền dân sự và Chính trị.

Trân trọng!
Blogger Nhất Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét